Į pagrindinį puslapį
» » Trumpai apie ADR
ADR sertifikatai

ADR sertifikatai

ADR sertifikatai išduodami vadovaujantis Pavojingus krovinius vežančių kelių transporto priemonių sertifikavimo tvarkos aprašo (toliau – Aprašas), patvirtinto Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2010 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. 2B-446 (Žin., 2010, Nr. 126-6479), reikalavimais. Aprašas taikomas visoms
 • 0
 • 0
 • 1 731
 • 2016-02-08
[ Skaityti toliau ]
Pavojingų krovinių vežimas

Pavojingų krovinių vežimas

Pavojingų krovinių tarptautinį vežimą automobilių transportu reglamentuoja Europos sutartis dėl tarptautinio pavojingų krovinių vežimo keliais (ADR), pasirašyta 1957 m. Ženevoje ir šiuo metu vienijanti 40 šalių. 1995 m. sutarties susitariančiąja šalimi tapo ir Lietuvos Respublika. Įgyvendinant Europos Sąjungos teisės aktų, reglamentuojančių
 • 0
 • 0
 • 5 931
 • 2016-02-07
[ Skaityti toliau ]
ADR mokymo įstaigos

ADR mokymo įstaigos

Asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu automobilių keliais, galima mokyti tik mokymo įstaigose, kurioms nustatyta tvarka Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko įsakymu suteikta teisė mokyti asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu automobilių keliais. Mokymo įstaigos, kurioms
 • 0
 • 0
 • 1 337
 • 2016-01-31
[ Skaityti toliau ]
ADR VAIRUOTOJŲ EGZAMINAVIMAS IR PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMAS

ADR VAIRUOTOJŲ EGZAMINAVIMAS IR PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMAS

Kelių transporto priemonių vairuotoju, vežančiu pavojinguosius krovinius (toliau – ADR vairuotojas), gali būti asmuo, kuris: • išklausė ir sėkmingai baigė atitinkamą mokymo kursą. • nustatyta tvarka laikė egzaminą ir gavo ADR vairuotojo pasirengimo pažymėjimą (toliau – pažymėjimas).
 • 0
 • 0
 • 1 444
 • 2016-01-31
[ Skaityti toliau ]